powrót do listy
30
kwiecień

9 – 12 maja 2016, Teatr Wielki/Opera Narodowa w Warszawie, I i II etap IX Międzynarodowego Konkursu Moniuszkowskiego

Zapraszam do śledzenia wydarzeń IX Konkursu im. S. Moniuszki w Warszawie. Jako pianista konkursowy towarzyszę między innymi Agacie Schmidt. Transmisja z konkursu na

vod.teatrwielki.pl

więcej informacji:

http://teatrwielki.pl/dzialalnosc/konkurs-moniuszkowski/